Zwrot Odstąpienie od umowy

1.       Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość - za pośrednictwem mestro.pl  - ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.       Jeśli Klient będący Konsumentem dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymuje  prezent - jest on zobowiązany również  do jego zwrotu.

3.       Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania ze strony. tutaj

4.       Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w dowolnej formie, a w szczególności:

a.       w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

b.       wraz ze zwracanym Towarem w formie papierowej na adres:

West Park Ożarów

Sklep internetowy

ul. Poznańska 249 / dok T25

05-850 Ołtarzew

5.       Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w p. 4b powyżej.

6.       Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w mestro.pl  koszt dostarczenia Towaru).

7.       W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.

8.       Jeżeli Klient będący Konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9.       Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

10.   Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek UsługodawcyPrzelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU, a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym - Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

11.   Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Usługodawcy) nie będą przyjmowane.

12.   Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

13.   Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.