Unia Europejska

Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 46,81 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 14,90 zł
Nasza cena: 13,02 zł
Status:  Od ręki


Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 61,01 zł
Nasza cena: 58,30 zł
Status:  Od ręki


Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich
Cena katalogowa: 109,00 zł
Nasza cena: 101,40 zł
Status:  Od ręki


Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 110,71 zł
Status:  Od ręki


Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 179,00 zł
Nasza cena: 164,30 zł
Status:  Od ręki


Stosunki pracy wynikające z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 110,69 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 42,04 zł
Status:  Od ręki


Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 269,01 zł
Nasza cena: 250,66 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o unii europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej. Karta praw podstawowych unii europejskiej. Regulamin postępowania przed trybunałem sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 35,80 zł
Status:  Od ręki


Czynniki produkcji a uwarunkowania prawne UE. Znaczenie i analiza wybranych produktów
Miciuła Ireneusz, Porowski Kamil, Habryka Celina
Cena katalogowa: 45,00 zł
Nasza cena: 42,99 zł
Status:  Od ręki


Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 75,00 zł
Nasza cena: 71,65 zł
Status:  Od ręki


Prawo podatkowe Unii Europejskiej
Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Cena katalogowa: 94,50 zł
Nasza cena: 71,59 zł
Status:  Od ręki


Współzarządzanie miastami w Unii Europejskiej. Polityka instytucjonalna na tle koncepcji
Cena katalogowa: 48,01 zł
Nasza cena: 39,50 zł
Status:  Od ręki


Powrót do Europy - polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej
Cena katalogowa: 29,40 zł
Nasza cena: 28,09 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 25,20 zł
Nasza cena: 24,07 zł
Status:  Od ręki


Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007 - 2013 Część 1 Województwo Polski Północnej, Zachodniej i Południowej
Sierak Jacek , Lubańska Kamila, Wielądek Paweł,
Cena katalogowa: 25,20 zł
Nasza cena: 24,07 zł
Status:  Od ręki


Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007 - 2013 Część 2 Województwa polski Wschodniej i Centralnej
Cena katalogowa: 25,20 zł
Nasza cena: 24,07 zł
Status:  Od ręki


Bezpieczne państwo. Bezpieczny obywatel. Bezpieczna Unia Europejska
Cena katalogowa: 25,00 zł
Nasza cena: 23,88 zł
Status:  Od ręki


Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych (monografia)
Czech Katarzyna, Dziembała Małgorzata, Fronczek Małgorzata,
Cena katalogowa: 24,00 zł
24,00 zł
Status:  Od ręki