Unia Europejska

Barcz Jan, Wyrozumska Anna, Górka Maciej
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 59,50 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 14,90 zł
Nasza cena: 12,42 zł
Status:  Od ręki


Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 33,60 zł
Status:  Od ręki


Organizacje międzynarodowe
Kuźniak Brygida, Ingelević-Citak Milena, Marcinko Marcin
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 48,27 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 33,63 zł
Status:  Od ręki


Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 34,84 zł
Status:  Od ręki


Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 105,79 zł
Status:  Od ręki


Prawa człowieka i ich ochrona
Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał,
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 52,43 zł
Status:  Od ręki


Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Analiza prawnoporównawcza. Organisation und Funktionsweise der Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland. Rechtsvergleichende Analyse
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 199,00 zł
Status:  Od ręki


Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
Sikora-Gaca Małgorzata, Piechowicz Michał, Kleinowski Marcin
Cena katalogowa: 62,00 zł
Nasza cena: 52,25 zł
Status:  Od ręki


European Union Three Anniversaries Polish Perspective
Cena katalogowa: 44,01 zł
Nasza cena: 42,04 zł
Status:  Od ręki


System instytucjonalny i prawny w Unii Europejskiej
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 47,65 zł
Status:  Od ręki


Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz
Biernat Jakub, Cybula Piotr, Czubik Paweł,
Cena katalogowa: 159,00 zł
Nasza cena: 148,25 zł
Status:  Od ręki


Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 40,67 zł
Status:  Od ręki


Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
Dąbrowska Anna, Goławski Marcin, Horelik Piotr
Cena katalogowa: 189,00 zł
Nasza cena: 169,87 zł
Status:  Od ręki


Prawo pocztowe. Komentarz
Gaj Magdalena, Laprus-Bałuka Tamara, Zaborowska Agnieszka
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 124,36 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 42,04 zł
Status:  Od ręki


Prawo podatkowe Unii Europejskiej
Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Cena katalogowa: 94,50 zł
Nasza cena: 70,24 zł
Status:  Od ręki


Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Cena katalogowa: 19,90 zł
Nasza cena: 17,15 zł
Status:  Od ręki


Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 140,34 zł
Status:  Od ręki