Unia Europejska

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 145,29 zł
Status:  Od ręki


Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 109,31 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o unii europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej. Karta praw podstawowych unii europejskiej. Regulamin postępowania przed trybunałem sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 33,63 zł
Status:  Od ręki


Czachór Zbigniew, Dudzic Adam
Cena katalogowa: 52,00 zł
Nasza cena: 49,69 zł
Status:  Od ręki


Prawo materialne unii europejskiej vademecum
Zawidzka-Łojek Anna, Grzeszczak Robert
Cena katalogowa: 68,00 zł
Nasza cena: 66,12 zł
Status:  Od ręki


Zasady stosowania prawa unii europejskiej
Helios Joanna, Jedlecka Wioletta
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 44,05 zł
Status:  Od ręki


Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 50,00 zł
Nasza cena: 42,00 zł
Status:  Od ręki


Prawo pocztowe. Komentarz
Gaj Magdalena, Laprus-Bałuka Tamara, Zaborowska Agnieszka
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 138,42 zł
Status:  Od ręki


Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 52,50 zł
Nasza cena: 50,16 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 14,90 zł
Nasza cena: 12,20 zł
Status:  Od ręki


Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 112,00 zł
Status:  Od ręki


Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 179,00 zł
Nasza cena: 154,37 zł
Status:  Od ręki


Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 269,00 zł
Nasza cena: 232,01 zł
Status:  Od ręki


Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Cena katalogowa: 19,90 zł
Nasza cena: 17,15 zł
Status:  Od ręki


Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
Banyś Tomasz A.J. , Bielakiewicz Gerilyn J., Byczkowski Maciej,
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 126,26 zł
Status:  Od ręki


Prawo administracyjne unii europejskiej
Grzeszczak Robert, Szczerba-Zawada Aleksandra
Cena katalogowa: 82,01 zł
Nasza cena: 79,75 zł
Status:  Od ręki


Prawo unii europejskiej vademecum
Zawidzka-Łojek Anna, Grzeszczak Robert, Łazowski Adam
Cena katalogowa: 140,00 zł
Nasza cena: 136,14 zł
Status:  Od ręki


Siła państw w unii europejskiej. formalnoprawne wyznaczniki siły państw w radzie ue i radzie europejskiej
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 29,14 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej Vademecum
Zawidzka-Łojek Anna, Grzeszczak Robert, Łazowski Adam
Cena katalogowa: 149,90 zł
Nasza cena: 146,90 zł
Status:  Od ręki


Wojtaszczyk Konstanty A., Kownacki Tomasz
Cena katalogowa: 33,00 zł
Nasza cena: 28,74 zł
Status:  1 - 2 dni