Unia Europejska

Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 35,28 zł
Status:  Od ręki


Zawidzka-Łojek Anna, Łazowski Adam
Cena katalogowa: 115,00 zł
Nasza cena: 109,87 zł
Status:  Od ręki


Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach administracyjnych w świetle prawa unijnego
Cena katalogowa: 81,00 zł
Nasza cena: 78,76 zł
Status:  Od ręki


Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich
Fehler Włodzimierz , Cebul Krzysztof , Podgórzańska Renata
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 40,32 zł
Status:  Od ręki


Koordynacja emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych Polski – różnice oraz wzajemne oddziaływanie
Cena katalogowa: 81,00 zł
Nasza cena: 78,76 zł
Status:  Od ręki


Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 86,00 zł
Nasza cena: 83,62 zł
Status:  Od ręki


Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Tendera - Właszczuk Helena, Bąba Wojciech, Zajączkowska Magdalena
Cena katalogowa: 39,99 zł
Nasza cena: 33,60 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o unii europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej. Karta praw podstawowych unii europejskiej. Regulamin postępowania przed trybunałem sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 33,52 zł
Status:  Od ręki


Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 98,35 zł
Status:  Od ręki


Barcz Jan, Wyrozumska Anna, Górka Maciej
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 59,51 zł
Status:  Od ręki


Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 131,13 zł
Status:  Od ręki


Prawa człowieka i ich ochrona
Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał,
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 56,57 zł
Status:  Od ręki


Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 120,58 zł
Status:  Od ręki


Europejska polityka kosmiczna
Słomczyńska Irma
Cena katalogowa: 66,15 zł
Nasza cena: 52,25 zł
Status:  Od ręki


Organizacje międzynarodowe
Kuźniak Brygida, Ingelević-Citak Milena, Marcinko Marcin
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 48,27 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 94,50 zł
Nasza cena: 83,63 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 14,90 zł
Nasza cena: 12,68 zł
Status:  Od ręki


Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 269,00 zł
Nasza cena: 239,46 zł
Status:  1 - 2 dni


Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Cena katalogowa: 19,90 zł
Nasza cena: 15,44 zł
Status:  Od ręki


Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
Banyś Tomasz A.J. , Bielakiewicz Gerilyn J., Byczkowski Maciej,
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 117,41 zł
Status:  Od ręki