Unia Europejska

Barcz Jan, Wyrozumska Anna, Górka Maciej
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 62,08 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 14,90 zł
Nasza cena: 12,35 zł
Status:  Od ręki


Prawo unii europejskiej vademecum
Zawidzka-Łojek Anna, Grzeszczak Robert, Łazowski Adam
Cena katalogowa: 140,00 zł
Nasza cena: 137,54 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o unii europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej. Karta praw podstawowych unii europejskiej. Regulamin postępowania przed trybunałem sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 34,02 zł
Status:  Od ręki


Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Cena katalogowa: 19,90 zł
Nasza cena: 15,22 zł
Status:  Od ręki


Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 145,56 zł
Status:  Od ręki


Prawa człowieka i ich ochrona
Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał,
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 57,17 zł
Status:  Od ręki


System instytucjonalny i prawny w unii europejskiej
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 48,14 zł
Status:  Od ręki


Rynkowe usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej W poszukiwaniu konsensu i pewności prawnej
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 116,88 zł
Status:  Od ręki


Prawo pocztowe. Komentarz
Gaj Magdalena, Laprus-Bałuka Tamara, Zaborowska Agnieszka
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 139,91 zł
Status:  Od ręki


Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 97,02 zł
Status:  Od ręki


System instytucjonalny unii europejskiej. tom iii
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 47,15 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie
Ahlt Michael, Szpunar Maciej
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 42,20 zł
Status:  Od ręki


Stosunki międzynarodowe geneza, struktura, dynamika
Cena katalogowa: 47,25 zł
Nasza cena: 42,74 zł
Status:  1 - 2 dni


Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych
Cena katalogowa: 65,00 zł
Nasza cena: 54,31 zł
Status:  Od ręki


Drinóczi Timea, Młynarska-Sobaczewska Anna, Składowski Konrad,
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 173,61 zł
Status:  Od ręki


Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 50,00 zł
Nasza cena: 42,43 zł
Status:  Od ręki


Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 179,00 zł
Nasza cena: 156,16 zł
Status:  Od ręki


Źródła prawa unii europejskiej. tom iv
Cena katalogowa: 53,00 zł
Nasza cena: 52,07 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów.
Cena katalogowa: 37,00 zł
Nasza cena: 28,30 zł
Status:  Od ręki