Unia Europejska

Zawidzka-Łojek Anna, Łazowski Adam
Cena katalogowa: 115,00 zł
Nasza cena: 111,02 zł
Status:  Od ręki


Barcz Jan, Wyrozumska Anna, Górka Maciej
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 59,82 zł
Status:  Od ręki


Euroazjatycka Unia Gospodarcza
Szewczyk Paweł Jakub
Cena katalogowa: 57,00 zł
Nasza cena: 55,03 zł
Status:  Od ręki


Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Aleksandrowicz Tomasz R.
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 40,81 zł
Status:  Od ręki


Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne
Cena katalogowa: 52,00 zł
Nasza cena: 43,43 zł
Status:  Od ręki


Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 36,63 zł
Status:  Od ręki


Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 106,39 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 33,81 zł
Status:  Od ręki


Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
Sikora-Gaca Małgorzata, Piechowicz Michał, Kleinowski Marcin
Cena katalogowa: 62,00 zł
Nasza cena: 52,48 zł
Status:  Od ręki


Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz
Biernat Jakub, Cybula Piotr, Czubik Paweł,
Cena katalogowa: 159,00 zł
Nasza cena: 133,42 zł
Status:  Od ręki


Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 86,00 zł
Nasza cena: 84,48 zł
Status:  Od ręki


Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach administracyjnych w świetle prawa unijnego
Cena katalogowa: 81,00 zł
Nasza cena: 79,57 zł
Status:  Od ręki


Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Tendera - Właszczuk Helena, Bąba Wojciech, Zajączkowska Magdalena
Cena katalogowa: 39,99 zł
Nasza cena: 32,67 zł
Status:  Od ręki


Organizacje międzynarodowe
Kuźniak Brygida, Ingelević-Citak Milena, Marcinko Marcin
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 48,86 zł
Status:  Od ręki


Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich
Fehler Włodzimierz , Cebul Krzysztof , Podgórzańska Renata
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 41,14 zł
Status:  Od ręki


Prawo Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 14,90 zł
Nasza cena: 10,25 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 42,48 zł
Status:  Od ręki


Wojtkowska-Łodej Grażyna
Cena katalogowa: 50,00 zł
Nasza cena: 50,00 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 111,84 zł
Status:  Od ręki


Europejskie systemy polityczne
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 41,07 zł
Status:  Od ręki