Unia Europejska

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny
Cena katalogowa: 139,00 zł
Nasza cena: 120,36 zł
Status:  Od ręki


Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 35,29 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 139,00 zł
Nasza cena: 120,36 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 33,76 zł
Status:  Od ręki


Zderzenie cywilizacji w Europie
Brodecki Zdzisław
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 57,92 zł
Status:  Od ręki


Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 39,00 zł
Status:  Od ręki


Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020
Cena katalogowa: 70,00 zł
Nasza cena: 59,05 zł
Status:  Od ręki


Prawa społeczne pracownika a prawa pracodawcy-przedsiębiorcy na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 141,81 zł
Status:  Od ręki


Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 86,00 zł
Nasza cena: 84,48 zł
Status:  Od ręki


Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 141,81 zł
Status:  Od ręki


Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce na tle Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 64,01 zł
Nasza cena: 51,49 zł
Status:  Od ręki


Jurkowska-Gomułka Agata, Modzelewska de Raad Małgorzata , Kruk-Kubarska Joanna,
Cena katalogowa: 269,00 zł
Nasza cena: 232,93 zł
Status:  Od ręki


Polityka gospodarcza w Unii Europejskiej
Rosati Dariusz, Marciniak Zenon, Tymoczko Dobiesław,
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 47,30 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 57,53 zł
Status:  Od ręki


Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Aleksandrowicz Tomasz R.
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 40,25 zł
Status:  Od ręki


Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne
Cena katalogowa: 52,00 zł
Nasza cena: 42,87 zł
Status:  Od ręki


Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
Sikora-Gaca Małgorzata, Piechowicz Michał, Kleinowski Marcin
Cena katalogowa: 62,00 zł
Nasza cena: 51,94 zł
Status:  Od ręki


Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz
Biernat Jakub, Cybula Piotr, Czubik Paweł,
Cena katalogowa: 159,00 zł
Nasza cena: 133,42 zł
Status:  Od ręki


Zawidzka-Łojek Anna, Łazowski Adam
Cena katalogowa: 115,00 zł
Nasza cena: 111,02 zł
Status:  Od ręki


Barcz Jan, Wyrozumska Anna, Górka Maciej
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 59,73 zł
Status:  Od ręki