Barcz Jan, Wyrozumska Anna, Górka Maciej
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 60,95 zł
Status:  Od ręki


Prawa człowieka i ich ochrona
Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał,
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 53,03 zł
Status:  Od ręki


Prawo europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Cena katalogowa: 39,01 zł
Nasza cena: 33,67 zł
Status:  Od ręki


Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Analiza prawnoporównawcza. Organisation und Funktionsweise der Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland. Rechtsvergleichende Analyse
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 199,00 zł
Status:  Od ręki


Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
Sikora-Gaca Małgorzata, Piechowicz Michał, Kleinowski Marcin
Cena katalogowa: 62,00 zł
Nasza cena: 50,99 zł
Status:  1 - 2 dni


Fundusze i programy unii europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020
Kleinowski Marcin, Piechowicz Michał, Sikora-Gaca Małgorzata
Cena katalogowa: 55,00 zł
Nasza cena: 47,15 zł
Status:  Od ręki


Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej wyd. II
Cena katalogowa: 40,00 zł
Nasza cena: 40,00 zł
Status:  Od ręki


European Union - China. Trade Relationships. In the 70 years of born anniversary and 47 years of scientific work
Cena katalogowa: 98,00 zł
Nasza cena: 80,32 zł
Status:  Od ręki


Unia europejska w przededniu Brexitu
Cena katalogowa: 179,00 zł
Nasza cena: 178,84 zł
Status:  Od ręki


Nomenklatura scalona (CN)
Opracowanie zbiorowe
Cena katalogowa: 204,75 zł
Nasza cena: 196,85 zł
Status:  Od ręki


Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny
Cena katalogowa: 139,00 zł
Nasza cena: 122,81 zł
Status:  Od ręki


Jurkowska-Gomułka Agata, Modzelewska de Raad Małgorzata , Kruk-Kubarska Joanna,
Cena katalogowa: 269,00 zł
Nasza cena: 237,69 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 62,68 zł
Status:  Od ręki


Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Aleksandrowicz Tomasz R.
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 40,93 zł
Status:  Od ręki


Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 55,00 zł
Nasza cena: 46,62 zł
Status:  Od ręki


Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Cena katalogowa: 86,00 zł
Nasza cena: 84,48 zł
Status:  Od ręki


Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 34,14 zł
Status:  Od ręki


Organizacje międzynarodowe
Kuźniak Brygida, Ingelević-Citak Milena, Marcinko Marcin
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 53,39 zł
Status:  Od ręki


Prawo podatkowe Unii Europejskiej
Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Cena katalogowa: 94,50 zł
Nasza cena: 83,67 zł
Status:  Od ręki


Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 144,34 zł
Status:  Od ręki