Ubezpieczenia
Bogusław Hadyniak
Cena katalogowa: 64,90 zł
Nasza cena: 28,54 zł
Status:  24h


Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym
Cena katalogowa: 69,30 zł
Nasza cena: 53,88 zł
Status:  24h


Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa
Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 76,35 zł
Status:  24h


Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków realizacji ryzyka w rolnictwie
Cena katalogowa: 64,01 zł
Nasza cena: 60,51 zł
Status:  24h


Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 82,67 zł
Status:  24h


Rola ubezpieczeń w gospodarce
Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 41,60 zł
Status:  24h


System Prawa Pracy. TOM IX
Cena katalogowa: 299,00 zł
Nasza cena: 255,94 zł
Status:  24h


Cena katalogowa: 65,00 zł
Nasza cena: 51,86 zł
Status:  24h


Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2019
Cena katalogowa: 59,00 zł
59,00 zł
Status:  24h


Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
Cena katalogowa: 95,00 zł
Nasza cena: 68,37 zł
Status:  24h


Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym
Cena katalogowa: 55,00 zł
Nasza cena: 46,88 zł
Status:  24h


Kłos Małgorzata, Kozłowska Małgorzata, Wrzask Danuta,
Cena katalogowa: 79,00 zł
Nasza cena: 77,42 zł
Status:  24h


Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 107,73 zł
Status:  24h


Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 199,00 zł
Status:  24h


Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 39,90 zł
Status:  24h


Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 51,14 zł
Status:  24h


Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne
Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 91,00 zł
Status:  24h


Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Cena katalogowa: 38,00 zł
Nasza cena: 30,85 zł
Status:  48h


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Cena katalogowa: 19,90 zł
Nasza cena: 8,75 zł
Status:  24h


Kwieciński Tomasz, Prętki Marek, Urbańczyk Anna
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 141,13 zł
Status:  48h