Księgarnia prawnicza posiadająca w swojej ofercie bogatą bazę tytułów z różnych kategorii tematycznych. Specjalizuje się w literaturze fachowej z zakresu: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, podatków, administracji
Prawo karne. Zbiór przepisów. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich
Cena katalogowa: 63,00 zł
Nasza cena: 54,32 zł
Status:  Od ręki


Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Cena katalogowa: 63,00 zł
Nasza cena: 54,32 zł
Status:  Od ręki


Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Cena katalogowa: 63,00 zł
Nasza cena: 54,32 zł
Status:  Od ręki


Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce
Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 93,18 zł
Status:  Od ręki


Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące.
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 32,66 zł
Status:  Od ręki


Apelacja w postępowaniu cywilnym. komentarz. orzecznictwo
Cena katalogowa: 109,00 zł
Nasza cena: 94,00 zł
Status:  Od ręki


Zbiór cywilny PLUS 2017 -  Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Cena katalogowa: 79,00 zł
Nasza cena: 68,13 zł
Status:  Od ręki


Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 184,87 zł
Status:  Od ręki


Kodeks pracy
Cena katalogowa: 9,90 zł
Nasza cena: 8,06 zł
Status:  Od ręki


Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 171,62 zł
Status:  Od ręki


Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska
Cena katalogowa: 24,90 zł
Nasza cena: 20,27 zł
Status:  Od ręki


Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus
Cena katalogowa: 189,00 zł
Nasza cena: 177,91 zł
Status:  Od ręki


Polska odwraca oczy
Kopińska Justyna
Cena katalogowa: 24,99 zł
Nasza cena: 18,44 zł
Status:  Od ręki


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Cena katalogowa: 3,90 zł
Nasza cena: 2,56 zł
Status:  Od ręki


Fundusz świadczeń socjalnych
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 119,70 zł
Status:  Od ręki


Kodeks spółek handlowych
Cena katalogowa: 12,90 zł
Nasza cena: 10,48 zł
Status:  Od ręki


Cena katalogowa: 65,00 zł
Nasza cena: 56,80 zł
Status:  Od ręki


Zbiór karny PLUS 2017 - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Cena katalogowa: 79,00 zł
Nasza cena: 68,13 zł
Status:  Od ręki


Kodeks postępowania cywilnego
Cena katalogowa: 17,90 zł
Nasza cena: 14,62 zł
Status:  Od ręki


Człowiek w poszukiwaniu sensu
Deszczyński Bartosz
Cena katalogowa: 29,90 zł
Nasza cena: 20,81 zł
Status:  1 - 2 dni