Dostępność, ceny i rabaty

1.       Ceny podane na w mestro.pl (cena katalogowa jak i cena mestro.pl) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dotyczą jednej sztuki Towaru.

2.       Ceny podane w mestro.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.

3.       Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących w mestro.pl, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

4.       Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

5.       Jeżeli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.

6.       Kodem Promocyjnym nie są objęte pakiety, wydawnictwa importowane, wydawnictwa szkolne i uniwersyteckie oraz niektóre wydawnictwa niszowe.

7.       Ceny Towarów obowiązują tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych przez Formularz zamówienia za pośrednictwem sieci Internet i nie mają zastosowania dla zakupów w księgarniach stacjonarnych.

8.       Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili złożenia Zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.

9.       Ceny Towarów podawane w mestro.pl nie zawierają kosztów dostawy.

10.     ProfitM zastrzega sobie prawo do:

a.       zmiany cen Towarów,

b.       wysokości kosztów dostawy,

c.       wprowadzania nowych Towarów do oferty,

d.       przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

e.       modyfikacji akcji promocyjnych,

f.        wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności mestro.pl.

11.       Postanowienia pkt 10 lit. a) oraz b) powyżej nie dotyczą złożonych Zamówień. W przypadku złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

12.       Dostępność Towaru podawana w mestro.pl dotyczy jednej sztuki.