Koszyk

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz
Producent: C.H. Beck Wydawnictwo Polska
EAN: 9788381585088
Grupa: książka
Język książki: pl
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 450
Oprawa: Miękka
Wymiary: A5
Nasza cena:
177,64 zł
Rabat 0,76% zyskujesz 1,36 zł
Status:   24h
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 9,89 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,89 zł
Paczkomaty InPost od 11,89 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 15,89 zł

Opis produktu


Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), która weszła w życie 28.8.2018 r.

Celem regulacji jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych. Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje kilkanaście kategorii podmiotów, w szczególności tzw. operatorów usług kluczowych, tj. firmy działające w sektorach:

 • finansowym, m.in. banki krajowe i zagraniczne oraz ich oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • energetycznym, m.in. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania ropy naftowej, wytwarzania paliw syntetycznych, przetwarzania albo magazynowania energii elektrycznej, wydobywania gazu ziemnego,
 • transportowym, np. przewoźnicy lotniczy i kolejowi, podmioty zajmujące się transportem drogowym,
 • ochrony zdrowia, np. podmioty lecznicze, wytwórcy produktów leczniczych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie aptek, przedsiębiorcy prowadzący hurtownie farmaceutyczne,
 • zaopatrzenia w wodę pitną, tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
  • dostawców usług cyfrowych;
  • Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (tzw. zespoły CSIRT poziomu krajowego);
  • sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa;
  • podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa;
  • Pełnomocnika Rządu;
  • Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa (służący komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w tej dziedzinie).

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zawiera również zasady wskazywania operatorów usług kluczowych i określa ich obowiązki dotyczące wdrożenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego m.in.:

 • zarządzanie ryzykiem,
 • stosowanie zabezpieczeń systemów informacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka, procedur i mechanizmów zgłaszania oraz
 • postępowania z incydentami, prowadzenia dokumentacji czy organizacji struktur wewnętrznych.

Operator usługi kluczowej ma również zapewnić przeprowadzenie minimum raz na 2 lata audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej oraz powołać osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustanowiono organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru wobec operatorów usług kluczowych w sektorach wymienionych w dyrektywie 2016/1148/UE (tzw. dyrektywie NIS).

Ustawa przewiduje, że minister właściwy ds. informatyzacji będzie m.in.:

 • monitorował wdrażanie Strategii Cyberbezpieczeństwa,
 • prowadził wykaz operatorów usług kluczowych i politykę informacyjną dotyczącą krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • realizował obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji unijnych.

Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dokonano kompleksowej regulacji zagadnień, m.in. dotyczących:

 • podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa,
 • identyfikacji i rejestracji operatorów usług kluczowych,
 • obowiązków operatorów usług kluczowych w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów informacyjnych,
 • obowiązków dostawców usług cyfrowych, w tym sformułowano m.in. wymagania, jakie muszą spełnić dostawcy usług cyfrowych w zakresie zabezpieczeń systemów informacyjnych służących do świadczenia usług cyfrowych,
 • obowiązków podmiotów publicznych, gdzie zostały zdefiniowane obowiązki podmiotów publicznych objętych zakresem ustawy,
 • zasad udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych, gdzie zostały wyodrębnione zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • nadzoru i kontroli operatorów usług kluczowych,
 • nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Publikacja jest skierowana do:

 • praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, jak również
 • specjalistów zajmujących się na co dzień zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa IT,
 • operatorów usług kluczowych wszystkich sektorów,
 • dostawców usług cyfrowych,
 • organów administracji publicznej,
 • specjaliści compliance.

Polecamy także


Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci
Cena katalogowa: 109,00 zł
Nasza cena: 109,00 zł
Status:  24h

Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów Poznania w Suchym Lesie
Cena katalogowa: 33,80 zł
Nasza cena: 30,81 zł
Status:  24h

Prawo jazdy. Kategorie A, A1, A2
Cena katalogowa: 30,00 zł
Nasza cena: 27,82 zł
Status:  24h

Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 124,59 zł
Status:  24h

Muzeum bezpieczne Tom 17
Paweł Jaskanis
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 26,28 zł
Status:  24h

Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli
Cena katalogowa: 47,25 zł
Nasza cena: 38,53 zł
Status:  24h

Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym po zmianie przepisów
Cena katalogowa: 89,00 zł
Nasza cena: 67,69 zł
Status:  24h

Chronicles of Terror Vol 5 Auschwitz-Birkenau Life in the factory of death
Cena katalogowa: 44,10 zł
Nasza cena: 34,71 zł
Status:  24h

Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
Cena katalogowa: 29,40 zł
Nasza cena: 27,18 zł
Status:  24h

Odory
Kośmider Joanna
Cena katalogowa: 69,90 zł
Nasza cena: 61,18 zł
Status:  24h

Żywe grobowce
NACHALNIK URKE
Cena katalogowa: 36,90 zł
Nasza cena: 24,04 zł
Status:  24h

Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
Cena katalogowa: 46,00 zł
Nasza cena: 43,14 zł
Status:  24h