Koszyk

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus
Producent: C.H. Beck Wydawnictwo Polska
EAN: 9788325596446
Grupa: książka
Seria: Prawo Sądowe
Język książki: polski
Rok wydania: 2017
Wydanie: 3
Liczba stron: 700
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wymiary: A5
Nasza cena:
158,12 zł
Rabat 16,34% zyskujesz 30,88 zł
Status:   24h
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 9,89 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,89 zł
Paczkomaty InPost od 11,89 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 15,89 zł

Opis produktu


REFORMA 'CZERWIEC 2017 

 

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

Trzecie - zmienione i uzupełnione - wydanie książki uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przede wszystkim ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1183), która wchodzi w życie 1.6.2017 r. Celem niniejszej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań, które:

 • pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania m.in. dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie o realizacji ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej,
 • zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a dodatkowo - wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd administracyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej,
 • przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony) oraz na wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).

Ponadto wprowadzane zmiany zmierzają do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Jego celem jest uregulowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji kary oraz warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych. Obecnie, nakładanie kar administracyjnych cechuje niejednokrotnie automatyzm, który może powodować nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu.

 

Publikacja składa się z III części.

Część I obejmuje praktyczny komentarz do takich zagadnień jak m.in:

 • zagadnień wprowadzających (m.in. pojęcie środków zaskarżenia i ich podziały (systematyka), warunki (przesłanki) dopuszczalności środka zaskarżenia);
 • wyboru właściwego środka zaskarżenia (m.in. konkurencja środków zaskarżenia decyzji i postanowień administracyjnych, domniemanie formy decyzji administracyjnej w aspekcie problematyki środków zaskarżenia, zaskarżenie orzeczenia wydanego w niewłaściwej formie);
 • środków zaskarżenia przysługujących na drodze administracyjnej (zwyczajne środki zaskarżenia: odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia), wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, a także skarga do sądu administracyjnego, środki zaskarżenia przysługujące na drodze cywilnej i środki zaskarżenia bezczynności);
 • środków zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych (zwyczajne środki zaskarżenia: skarga kasacyjna, zażalenie, wniosek o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, odwołanie od zarządzenia przewodniczącego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego).
Część II zawiera wzory pism takie jak m.in.:
 • odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • zażalenie na postanowienie administracyjne,
 • wniosek o zmianę decyzji administracyjnej,
 • skarga do sądu administracyjnego,
 • skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego.
Część III to propozycja kazusu odpowiadającego modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

 

W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój praktyczny charakter może być przydatna również dla sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.


Polecamy także


Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Dzierżanowski Włodzimierz
Cena katalogowa: 289,00 zł
Nasza cena: 259,96 zł
Status:  24h

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych
Cena katalogowa: 157,50 zł
Nasza cena: 126,74 zł
Status:  24h

Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego
Cena katalogowa: 109,00 zł
Nasza cena: 98,93 zł
Status:  24h

Kultura i samorządność lokalna
Kryński Stanisław
Cena katalogowa: 41,00 zł
Nasza cena: 37,72 zł
Status:  24h

Last Minute Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Cena katalogowa: 34,90 zł
Nasza cena: 24,30 zł
Status:  24h

Podział kraju na województwa
Zaborowski Łukasz
Cena katalogowa: 29,40 zł
Nasza cena: 22,86 zł
Status:  24h

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 43,69 zł
Status:  24h

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
Cena katalogowa: 189,00 zł
Nasza cena: 176,87 zł
Status:  24h

Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014
Cena katalogowa: 44,80 zł
Nasza cena: 36,80 zł
Status:  24h

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 120,72 zł
Status:  24h

Kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy
Cena katalogowa: 9,90 zł
Nasza cena: 9,06 zł
Status:  24h

Sporządzanie umów elektronicznych. Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo
Cena katalogowa: 179,00 zł
Nasza cena: 167,51 zł
Status:  24h