Koszyk

Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym

Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym
Producent: Wolters Kluwer Polska
EAN: 9788381072441
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2017
Wydanie: 1
Liczba stron: 244
Oprawa: Twarda
Wymiary: A5
Nasza cena:
100,63 zł
Rabat 21,99% zyskujesz 28,37 zł
Status:   3 dni
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 9,89 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,89 zł
Paczkomaty InPost od 11,89 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 15,89 zł

Opis produktu


"Nawet w najbardziej rozwiniętych i demokratycznych państwach - system prawa nie może zostać całkowicie zamknięty w tekstach prawnych, jeżeli nie chce popaść w radykalny konflikt z wymogami rozumu i sprawiedliwości. Klauzule generalne i zwroty nieostre poprzez konieczność uwzględniania różnego rodzaju aktualnych ocen i reguł pozwalają na adaptację norm prawa podatkowego, i to bez zmiany przepisów, do przemian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym. Są one także środkiem naprawiania niedoskonałej legislacji podatkowej".
Prof. dr hab. Jerzy Małecki


Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych, a zatem takich środków techniki prawodawczej, które zapewniają elastyczność tekstu aktu normatywnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

W publikacji poddano analizie zagadnienie elastyczności przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem celów opodatkowania i zasady wyłączności ustawowej. W ramach badania regulacji zobowiązania podatkowego przeanalizowano także wprowadzoną z dniem 15 lipca 2016 r. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, pracowników rządowych i samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawnych w zakresie podatków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów prawa i administracji.

Spis treści 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Elastyczność przepisów prawa podatkowego | str. 15
1. Wprowadzenie | str. 15
2. Problem nadmiaru regulacji prawa podatkowego | str. 16
3. Nadmiar regulacji prawa podatkowego a relacja pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym | str. 24
4. Nadmiar regulacji prawa podatkowego a inflacja tego prawa | str. 28
5. Elastyczność przepisów jako ograniczenie nadmiaru regulacji prawa podatkowego i poprawa relacji pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym | str. 33
6. Poszukiwanie granic elastyczności przepisów prawa podatkowego | str. 45
7. Określenia nieostre i klauzule generalne jako źródła elastyczności przepisów prawa podatkowego | str. 59
7.1. Zagadnienie nieostrości w przepisach prawa podatkowego | str. 59
7.2. Wybór określenia nieostrego i klauzuli generalnej jako źródeł elastyczności przepisów prawa podatkowego | str. 62
8. Podsumowanie | str. 74

Rozdział 2
Elastyczność przepisów prawa podatkowego a zasada wyłączności ustawowej i cele opodatkowania | str. 76
1. Wprowadzenie | str. 76
2. Znaczenie celów opodatkowania dla elastyczności przepisów prawa podatkowego | str. 77
3. Zasada wyłączności ustawowej jako test elastyczności przepisów prawa podatkowego | str. 81
3.1. Płaszczyzny testowania zasadą wyłączności ustawowej | str. 81
3.2. Badanie na płaszczyźnie regulacji prawnopodatkowej | str. 89
3.3. Testowanie zasadą wyłączności na płaszczyźnie instytucji prawnopodatkowej | str. 101
3.3.1. Uzasadnienie testowania na płaszczyźnie instytucji prawnopodatkowej | str. 101
3.3.2. Test zasadą wyłączności na płaszczyźnie instytucji prawnopodatkowej | str. 107
4. Podsumowanie | str. 138

Rozdział 3
Wykorzystanie określeń nieostrych i klauzul generalnych w instytucji zobowiązania podatkowego | str. 140
1. Wprowadzenie | str. 140
2. Istota elastyczności regulacji zobowiązania podatkowego | str. 141
3. Umieszczenie określeń nieostrych i klauzuli generalnej w ramach powstania zobowiązania podatkowego | str. 148
3.1. Determinanty elastyczności zobowiązania podatkowego w ramach jego powstania | str. 148
3.2. Klasyfikacja określeń nieostrych i klauzuli generalnej w ramach powstania zobowiązania podatkowego | str. 153
3.3. Stopień elastyczności dla określeń nieostrych dotyczących sytuacji podatnika | str. 157
3.4. Stopień elastyczności dla określeń nieostrych odnoszących się do wysokości podatku | str. 165
3.5. Stopień elastyczności dla klauzuli generalnej interesu publicznego w ramach powstania zobowiązania podatkowego | str. 172
3.6. Stopień elastyczności w ramach oszacowania podstawy opodatkowania | str. 179
4. Stopień elastyczności w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 188
5. Wykorzystanie zwrotów szacunkowych w zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego | str. 192
5.1. Istota zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego a elastyczność regulacji | str. 192
5.2. Stopień elastyczności dla zwrotu szacunkowego uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego | str. 196
5.3. Przeniesienie zwrotu szacunkowego uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego na przedpole zobowiązania podatkowego | str. 201
5.4. Wykorzystanie zwrotu szacunkowego uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego na przedpolu hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego | str. 204
6. Umieszczenie określeń nieostrych i klauzuli generalnej w ramach wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str. 206
6.1. Determinanty elastyczności zobowiązania podatkowego w ramach jego wygaśnięcia | str. 206
6.2. Sposób umieszczenia określeń nieostrych i klauzuli generalnej w zależności od regulacji wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str. 209
6.2.1. Stopień elastyczności przy określeniach nieostrych dotyczących sposobu realizacji zapłaty podatku | str. 209
6.2.2. Stopień elastyczności a relacja pomiędzy zapłatą i szczególnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str. 212
6.2.3. Stopień elastyczności a relacja pomiędzy efektywnymi i nieefektywnymi sposobami wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str. 216
6.2.4. Stopień elastyczności przy zwrocie szacunkowym ważnego interesu podatnika w umorzeniu zaległości podatkowej | str. 218
6.2.5. Stopień elastyczności przy klauzuli generalnej interesu publicznego w umorzeniu zaległości podatkowej | str. 222
6.2.6. Stopień elastyczności przesłanek umorzenia zaległości podatkowej z urzędu | str. 226
7. Podsumowanie | str. 226

Zakończenie | str. 229

Bibliografia | str. 235

O autorze: 

Paweł Borszowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, kierownik Podyplomowego Studium Podatkowego na UWr; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego, w tym elastyczności przepisów prawa podatkowego; autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego (Warszawa 2016) oraz książki Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika (Wrocław 2017). 


Polecamy także


Akty prawne. Stan prawny na 19 stycznia 2018 r.
Cena katalogowa: 66,00 zł
Nasza cena: 60,15 zł
Status:  24h

Rzetelny proces podatkowy
Mudrecki Artur
Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 87,43 zł
Status:  24h

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 119,00 zł
Status:  24h

SPM Tom 1 Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego
Cena katalogowa: 399,00 zł
Nasza cena: 384,00 zł
Status:  24h

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 139,43 zł
Status:  24h

Praktyczny Leksykon VAT 2019
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 109,22 zł
Status:  24h

Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym
Cena katalogowa: 74,90 zł
Nasza cena: 46,87 zł
Status:  24h

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 120,72 zł
Status:  24h

Nauka administracji
Błaś Adam
Cena katalogowa: 64,00 zł
Nasza cena: 51,24 zł
Status:  24h

System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Status:  24h

Ochrona praw lokatorów. Komentarz
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 139,43 zł
Status:  24h

Kodeks postępowania administracyjnego – wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Cena katalogowa: 168,00 zł
Nasza cena: 135,19 zł
Status:  24h