Koszyk

Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449

Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449
Producent: C.H. Beck Wydawnictwo Polska
EAN: 9788325551759
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 7
Liczba stron: 1500
Oprawa: Twarda
Wymiary: B5
Nasza cena:
349,00 zł
Rabat 0% zyskujesz 0,00 zł
nakład wyczerpany
Koszty dostawy:
InPost - przesyłka kurierska od 0,00 zł
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Opis produktu


Wydawnictwo prezentuje kolejne wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. W porównaniu do poprzedniego wydania wydanie 7 komentarza do KC zostało zaktualizowane i uzupełnione, m.in. o komentarz do ustawy z 23.4.1964 r. - Przepisy wprowadzające KC (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), zawierającej normy intertemporalne. Dodano także najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz zaprezentowano najnowsze poglądy doktryny. W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, radcy prawnego, adwokata.

Nowe 7 wydanie komentarza to:

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:

szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
spisy treści do artykułów,
tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Praktyczne opracowanie tematu:

argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

Najwybitniejszy skład autorski:

Autorami komentarza są praktycy, a jednocześnie wybitni teoretycy: sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, radcowie prawni; profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1-44910.

Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone:

osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;
mieniu
czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń);
własności (treści prawa, nabyciu i jego utracie, współwłasności, ochronie własności, użytkowaniu wieczystemu, prawom rzeczowym ograniczonym, użytkowaniu, służebnościom, zastawowi i posiadaniu);
części ogólnej zobowiązań.

Siódme wydanie komentarza zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.

Uwzględnia bardziej szczegółowo opisane zmiany dotyczące m.in.:

zmian w użytkowaniu wieczystym, związane z wprowadzeniem ustawy o timeshare wynikających z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z 14.1.2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz. Urz. UE L 33, s. 10); zmian dotyczących skuteczności zastawu względem wierzycieli zastawcy i zakresu zabezpieczenia zastawem na rzeczach ruchomych; zastosowania zasad ogólnych dla skuteczności oświadczeń woli składanych przez osoby niemogące czytać; instytucji ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu; dostosowania przepisów dotyczących wzorców umownych do prawa unijnego; umożliwienia w ramach roszczeń deliktowych najbliższym członkom rodziny zmarłego uzyskania jednocześnie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz stosownego odszkodowania, a także przedłużenia terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody.

Redaktorem naukowym komentarza jest Krzysztof Pietrzykowski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego.

Autorami komentarza są wybitni przedstawiciele zawodów prawniczych: profesorowie prawa, wykładowcy: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktycy zajmujący w swojej karierze stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, radcowie prawni, adwokaci.


Polecamy także


Upadłość deweloperska
Adamus Rafał
Cena katalogowa: 43,00 zł
Nasza cena: 43,00 zł
Status:  24h

Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn
Cena katalogowa: 101,85 zł
Nasza cena: 87,24 zł
Status:  24h

Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 149,00 zł
Status:  24h

Prawo prasowe. Komentarz
Drozdowicz Krzysztof
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 179,04 zł
Status:  24h

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16))
Cena katalogowa: 239,00 zł
Nasza cena: 216,99 zł
Status:  24h

Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
Cena katalogowa: 39,90 zł
39,90 zł
Status:  24h

Postępowanie w sprawach cywilnych
Cena katalogowa: 89,00 zł
Nasza cena: 87,18 zł
Status:  24h

Umowy cywilnoprawne
praca zbiorowa
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 57,17 zł
Status:  24h

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10)
Cena katalogowa: 349,00 zł
Nasza cena: 342,86 zł
Status:  24h

Przepisy 2014 Zbiór cywilny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 50,72 zł
Status:  24h

Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Cena katalogowa: 64,00 zł
Nasza cena: 57,68 zł
Status:  24h

Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 146,32 zł
Status:  24h