Koszyk

Badania polskiej klasy wyższej

Problemy, diagnozy, dylematy
Badania polskiej klasy wyższej
Producent: SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
EAN: 9788373787841
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Liczba stron: 238
Oprawa: Miękka
Wymiary: B5
Nasza cena:
42,00 zł
Rabat 0% zyskujesz 0,00 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


Przeobrażenia zachodzące po 1989 roku doprowadziły do zmian stratyfikacyjnych polskiej struktury społecznej. Obecnie nie neguje się w zasadzie istnienia w Polsce klasy średniej, będącej prawdziwą siłą napędową sukcesów gospodarczych Polski ostatnich dwóch dekad. Jednakże, czy sam fakt wyłonienia i powolnego rozwarstwienia klasy średniej pozwala na przepuszczenie, że będzie się ona dalej zmieniała i utworzy podwaliny klasy wyższej? W tym dyskursie naukowym warto pójść dalej, stawiając kolejne pytanie: czy w Polsce istnieje już klasa wyższa, choćby w postaci zalążkowej?Pierwszą kwestią w metodologii badań jest przyjęcie definicji, która najlepiej oddaje polskie realia. Należy zauważyć, że termin klasa wyższa ma zazwyczaj w miarę pozytywne konotacje i jest związany z wyróżnieniem, elitarnością, nienagannymi manierami, określonym stylem zachowania się. W tradycyjnym ujęciu znalezienie się w klasie wyższej jest często pochodną urodzenia się w rodzinie, która zazwyczaj od wielu pokoleń jest tak właśnie postrzegana, lub jest efektem awansu w wyniku zdobycia majątku lub wytężonej pracy, popartej kształceniem w elitarnych uczelniach. W tym miejscu powstaje pierwszym problem, który można określić jako brak ciągłości historycznej ewolucji tradycyjnej (przedwojennej) polskiej klasy wyższej. Przyjmując, że koniec epoki konstytuuje rok 1939, należy zauważyć, iż przez kolejnych sześćdziesiąt lat grupa ta praktycznie w Polsce nie istniała. Dlatego też bezpieczniejszym wydaje się przyjęcie określenia zalążkowej klasy wyższej, będącej w fazie formowania i wyodrębniania ze zróżnicowanej już klasy średniej.
Ponadto obserwowane obecnie zmiany w życiu społecznym i gospodarczym skutkują występowaniem nowych zachowań i obyczajów, które pozwalają przypuszczać, że w Polsce jest coraz bardziej widoczna grupa osób o zachowaniach charakterystycznych dla tradycyjnej klasy wyższej. Daje się zauważyć kilka ważnych cech, które wyróżniają zalążkową polską klasę wyższą w polskiej strukturze społecznej. Choć trudno jeszcze mówić o istnieniu polskich dynastii i rodzin o ugruntowanej pozycji tradycyjnej klasy wyższej, to uwidacznia się już coraz bardziej dość hermetyczna grupa osób, których sytuacja materialna jest bardzo dobra. Ponadto ich styl życia i reprezentowane wartości odróżniają tę grupę społeczną od pozostałych. Jest to grupa, którą wyróżniają także odmienne zachowania konsumpcyjne. Można stwierdzić, że potwierdzają się prawidłowości obserwowane w krajach, gdzie funkcjonuje historycznie utrwalona postać klasy wyższej.
W każdym społeczeństwie klasę wyższą konstytuuje grupa rodzin usytuowanych na szczycie hierarchii prestiżu, połączonych wyjątkowo silnymi więzami przyjaźni, znajomości i małżeństw. Żadna klasa nie jest tak silnie osadzona w sieci bezpośrednich stosunków, co daje jej znamiona grupy pierwotnej. Kolejnym ważnym zagadnieniem są drogi awansu. O ile do klasy średniej drogi te są otwarte dla wszystkich, mechanizm przejścia do klasy wyższej jest bardziej skomplikowany. Akcentowanie roli pochodzenia społecznego czyni ze współczesnej klasy wyższej oryginalny archetyp, gdzie teraźniejszość łączy się z atrybutami szlachectwa, dziedziczenia tradycji, rytuałów itp., łączy się z tym bezpośrednio pochodzeniowy rodowód bogactwa i władzy (np. bal debiutantek stanowiący rytuał przejścia młodych dziewcząt z dobrych rodzin w świat dorosłych). Jako dodatkową cechę przynależności można wyróżnić majątek posiadany, gromadzony i przekazywany z pokolenia na pokolenie (w naszych warunkach jest to majątek jednego lub maksymalnie dwóch pokoleń) oraz siła ekonomiczna sprawowana głównie przez właścicieli firm i kadrę menedżerską (np. koncentracja udziałów w korporacjach w wąskim gronie osób, rekrutacja do zarządów firm itp.).
W pewnym sensie można także mówić o wpływie na władzę polityczną głównie poprzez wpływ na strategie kreowania inwestycji, uczestniczenie jej członków w gremiach decyzyjnych przy zachowaniu wpływu na obsadzanie kluczowych stanowisk np. w wielkich firmach rodzinnych.
Klasa wyższa (także polska zalążkowa) dokonuje siłą rzeczy integracji ekskluzywnych środowisk poprzez podkreślenie elitarności zachowań, obyczajów i konsumpcji. W zachowania klasy wyższej wpisują się także działania będące socjalizacją do elity - przygotowywanie i przyzwyczajanie dzieci do posługiwania się szczególnym językiem, uczenie się wyrafinowanych manier, sposobu myślenia, zachowywania się, noszenia ubrań i smaku. Wspomaga to elitarny system kształcenia - będący sposobem na zapewnienie międzypokoleniowej ciągłości klasy wyższej oraz wpajanie i przestrzeganie kodeksów fair play.
W polskich warunkach bogate badania stratyfikacyjne prowadzone na gruncie nauk socjologicznych zmierzają ku wyodrębnieniu zwartych grup (warstw) społecznych. Jest to bardzo interesujący punkt wyjścia do zainteresowań ekonomistów, pozostających poza dyskursem socjologicznym. W swych pracach badawczych ekonomiści dążą do rozpoznania grup konsumentów z punktu widzenia ich statusu dochodowego, majątkowego, wykształcenia oraz kształtowania popytu rynkowego. Brakuje badań empirycznych o charakterze ekonomicznym nad wartościami i poczuciem satysfakcji z pracy i warunków funkcjonowania osób o najwyższych dochodach, stylu i jakości życia.
W obecnej sytuacji przemian społeczno-ekonomicznych polskiego społeczeństwa dokonują się istotne przesunięcia w obrębie sytuacji materialnej poszczególnych grup, a co za tym idzie, zachodzą także przemiany postaw konsumpcyjnych. Badania dotyczące zmiany sytuacji dochodowej i kierunków wydatków polskich gospodarstw domowych znajdują się w kręgu zainteresowań nie tylko oficjalnej statystyki publicznej, lecz także wielu ośrodków naukowych. Jednakże w znakomitej większości są to badania odzwierciedlające stany faktyczne, bez próby predykcji kierunków zmian zamożności i zachowań ekonomicznych. Z drugiej strony, bardziej szczegółowego rozpoznania postaw i zachowań konsumpcyjnych dokonują wyspecjalizowane agencje badawcze, jednakże prowadzą one badania szczegółowo wyodrębnionych segmentów - grup klientów podejmujących decyzje zakupowe na rynkach dóbr i usług konsumpcyjnych.
Ponieważ niewiele projektów badawczych oraz publikacji naukowych podejmuje problematykę wyższych warstw struktury społecznej, spośród których może rekrutować się polska nowa klasa wyższa, podjęto zadanie badawcze - grant Narodowego Centrum Nauki nr 39 / B / H03 / 2011 / 40 nt. Zachowania ekonomiczne i jakość życia kształtującej się klasy wyższej w Polsce. Badania odnoszą się do ekonomicznych aspektów funkcjonowania zalążkowej polskiej klasy wyższej oraz jakości życia jej przedstawicieli, przy przyjęciu kryteriów identyfikacji przedstawicieli klasy wyższej w Polsce.

Słowa kluczowe:


Polecamy także


Droga do teraz
Kołodko Grzegorz W.
Cena katalogowa: 34,00 zł
Nasza cena: 25,25 zł
Status:  24h

Economic and social functions of polish and ukrainian big cities at the beginning of the 21st century
Cena katalogowa: 21,00 zł
Nasza cena: 21,00 zł
Status:  24h

Nauki ekonomiczne wobec zmian rynkowych z punktu widzenia młodych naukowców
Cena katalogowa: 20,00 zł
Nasza cena: 20,00 zł
Status:  24h

Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym
Cena katalogowa: 32,00 zł
Nasza cena: 32,00 zł
Status:  24h

Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych
Cena katalogowa: 41,90 zł
Nasza cena: 41,90 zł
Status:  24h

Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 48,00 zł
Status:  24h

Nowe podejście do analizy progu rentowności
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 50,52 zł
Status:  24h

Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej
Cena katalogowa: 55,00 zł
Nasza cena: 23,08 zł
Status:  24h

Historia gospodarcza
Skodlarski Janusz
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 61,15 zł
Status:  24h

Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń...
Cena katalogowa: 49,90 zł
49,90 zł
Status:  24h

Racjonalność gospodarowania
Skąpska Elżbieta
Cena katalogowa: 62,00 zł
Nasza cena: 48,86 zł
Status:  24h

Future of intermodal freight transport
Cena katalogowa: 564,00 zł
Nasza cena: 538,90 zł
Status:  24h